Insajder ALARM! – Nakupna priložnost 28.6.2013

Insajder.si > Prispevki za naročnike > Insajder ALARM! > Insajder ALARM! – Nakupna priložnost 28.6.2013

Status posla: Izvršena prodaja z 32,18% dobičkom

Simbol delnice: SLW

Vrsta posla: Nihajni

Stopnja tveganja: 3%

Nakupna cena: 19,67$

Prodaja "call opcije": SLW Jan14 26 Call (potekla)

Nakup "put opcije": SLW Jan14 18 Put (potekla)

Nakup "put opcije": SLW Apr14 26 Put (izvršeno)

Status posla: Izvršena prodaja z 14,97% izgubo

Simbol delnice: SAND

Vrsta posla: Nihajni

Stopnja tveganja: 2%

Nakupna cena: 5,88$

Prodaja "call opcije": SAND Dec13 10 Call

Nakup "put opcije": SAND Dec13 5 Put (izvršena prodaja)

Analiza posla

Delnice najkvalitetnejših rudarskih podjetij zlata in srebra, ki jih imamo pod drobnogledom, so od naše prve nakupne priložnosti (27. december 2012) do tega trenutka padle za več kot 50%, nekatere tudi do 60%. Trenutna nakupna priložnost je četrta v vrsti, odkar smo pri Insajderju pričeli s storitvijo Insajder ALARM!, vse nakupne priložnosti pa so se do danes končale s sprožitvijo stop loss naročil. Z doslednim upravljanjem tveganja smo tako izgubili samo 6% trgovalnega kapitala, medtem ko smo priča kapitulaciji trga rudarskih podjetij, ki je od 27. decembra izgubil nekaj več kot 51%.

 

 

S pravilnim upravljanjem tveganja ali t.i. "money managementom" smo se uspeli izogniti dodatni 45% izgubi, kar nam omogoča, da lahko ponovno pošljemo določen del našega kapitala v boj za donosi. V tej nakupni priložnosti ne bomo izgubljali preveč besed okrog manipulacije plemenitih kovin, niti se ne bomo spuščali v podrobnejšo analizo geopolitičnega dogajanja. Sektor rudarskih podjetij je trenutno najbolj podcenjen v primerjavi s fizičnim zlatom v zadnjih 12 letih, pozicije največjih trgovcev in velikih bank na terminskih trgih v ZDA pa dosegajo najvišje ekstreme, vse od začetka objav podatkov s strani ameriške komisije za terminske trge (CFTC) v letu 2006.

 

CFTC (Commodity Futures Trading Commission) vsak petek zvečer na svoji spletni strani objavi podatke o pozicijah največjih trgovcev, ki morajo po zakonu poročati o velikosti svojih pozicij na terminskih trgih. Trgovci so razdeljeni na več kategorij, daleč najpomembnejša pa je skupina komercialnih trgovcev ali t.i. "Commercials" (sem spadajo tudi velike bullion banke, ki so po našem mnenju odgovorne za pretežen del manipulativnih operacij na trgu zlata in srebra). Podatki nam razkrivajo, da smo zelo blizu konca kapitulacije delnic rudarskih podjetij, glavni razlog za to pa vidimo v rekordno nizkih neto pozicijah komercialnih trgovcev na terminskih trgih. Kot lahko vidite na spodnjih grafih, komercialni trgovci hitijo z zaprtjem kratkih pozicij na zlato in srebro, hitreje in v veliko večjem obsegu kot so to počeli v letu 2008. Bolj podrobne analize pozicij, ki so objavljene na zasebni strani za naročnike, pa razkrivajo, da so velike banke že pozicionirane na dolgi strani, drugače povedano, v portfelju imajo več dolgih kot kratkih pogodb. To pomeni, da največji in najbolj obveščeni trgovci na terminskih trgih pričakujejo zgodovinski dvig v cenah zlata in srebra.

 


 

Glede na to, da je trg rudarjev 50% cenejši od naše prve nakupne priložnosti iz 27. decembra 2012, bomo v tej nakupni priložnosti namesto 2% kapitala v boj poslali 5% kapitala. Stopnja tveganja bo torej 5%. Namesto stop loss naročila, bomo tokrat pozicije zavarovali z opcijskimi pogodbami, kar nas bo zaščitilo pred kratkoročno volatilnostjo in prehitrim izpadom iz pozicije. Kupili bomo delnice podjetij Sandstorm Gold (SAND) in Silver Wheaton (SLW) in obe zavarovali s put opcijami. Hkrati z nakupom put opcije bomo prodali call opcijo, s čimer bomo znižali znesek premije, ki jo bomo plačali za zavarovanje delnic pred padcem. Za lažje razumevanje smo pripravili razpredelnico, kjer bomo podrobneje opisali korake, ki jih bomo izvedli pri nakupu pozicij. Predpostavimo, da imamo 20.000 USD trgovalnega kapitala:

Sandstorm Gold (SAND)
Obrazložitev opcijskih pogodb:

SAND Dec13 10 Call - s prodajo decembrske call opcije smo se zavezali, da bomo delnice SAND prodali po 10$, v kolikor vrednost do tretjega petka v decembru 2013 preseže ali je enaka 10$. Naš potencialni dobiček smo torej omejili pri vrednosti 10$. Oseba, ki je kupila našo pogodbo, nam je za to pravico plačala 0,15$ za delnico. Ena opcijska pogodba pokriva 100 delnic, torej smo s prodajo ene pogodbe prejeli 15$ na naš trgovalni račun.

Sand DEC13 5 Put - z nakupom decembrske put opcije smo pridobili pravico za prodajo delnic SAND po vrednosti 5$, v kolikor bi vrednost delnic do tretjega petka v decembru 2013 padla pod 5$. Osebi, ki nam je pogodbo prodala, smo za to pravico plačali 0,60$ za delnico. Ena opcijska pogodba pokriva 100 delnic, torej smo za nakup ene pogodbe plačali 60$.

Izračun našega tveganja na delnico:

Pri vsakem izvedenem poslu je najpomembnejši izračun, ki nam pove, koliko našega kapitala tvegamo na delnico. Torej, kakšno je naše tveganje na delnico, ali drugače povedano kakšna je naša najvišja potencialna izguba, ki jo v tem poslu lahko utrpimo?

Predpostavimo, da smo delnice SAND kupili pri vrednosti 5,88$, kot je razvidno iz zgornje tabele.

Z nakupom decembrske put opcije, smo našo izgubo omejili pri vrednosti 5$, za kar smo plačali premijo v vrednosti 0,60$ (ena pogodba pokriva 100 delnic, torej smo za eno pogodbo plačali premijo v vrednosti 60$).

Vendar pa smo hkrati prodali decembrsko call opcijo, za kar smo prejeli čistih 0,15$ (ena pogodba pokriva 100 delnic, torej smo s prodajo ene pogodbe prejeli premijo v vrednosti 15$).

Izračun, ki nam pove, koliko lahko v tem poslu največ izgubimo na delnico:

(Nakupna vrednost) 5,88$ - (Vrednost, pri kateri smo kupili pravico za prodajo) 5$ + (Premija, ki smo jo plačali za decembrsko put opcijo) 0,60$ - (Premija, ki smo jo prejeli s prodajo decembrske call opcije)
0,15$
= 1,33$

Izračun, ki nam pove koliko delnic lahko kupimo pri 2% stopnji tveganja na celoten kapital:

Če predpostavimo, da imamo 20.000$ trgovalnega kapitala, je izračun, ki nam pove, koliko delnic lahko kupimo pri 2% stopnji tveganja sledeč:

2% od 20.000$ = 400$
400$ / 1,33$ = 301 delnic

Število 301 delnic bomo zaokrožili na 300, ker vsaka opcijska pogodba pokriva 100 delnic. V tem primeru bomo prodali 3 decembrske call opcije in kupili 3 decembrske put opcije ki so razvidne v zgornji tabeli.

Povzetek posla:

V tem poslu tvegamo 1,33$ maksimalne izgube na delnico za 4,12$ maksimalnega dobička na delnico. Naše risk/reward razmerje je 1,33 proti 4,12. V kolikor se bo posel izkazal za neuspešnega je naša izguba omejena s stopnjo tveganja 2% od celotnega kapitala (20.000$).

Silver Wheaton (SLW)
Obrazložitev opcijskih pogodb:

SLW Jan14 26 Call - s prodajo januarske call opcije smo se zavezali, da bomo delnice SLW prodali po 26$, v kolikor vrednost do tretjega petka v januarju 2014 preseže ali je enaka 26$. Naš potencialni dobiček smo torej omejili pri vrednosti 26$ . Oseba, ki je kupila našo pogodbo, nam je za to pravico plačala 1,21$ za delnico. Ena opcijska pogodba pokriva 100 delnic, torej smo s prodajo ene pogodbe prejeli 121$ na naš trgovalni račun.

SLW Jan14 18 Put - z nakupom januarske put opcije smo pridobili pravico za prodajo delnic SLW po vrednosti 18$, v kolikor bi vrednost delnic do tretjega petka v januarju 2014 padla pod 18$. Osebi, ki nam je pogodbo prodala, smo za to pravico plačali 2,44$ za delnico. Ena opcijska pogodba pokriva 100 delnic, torej smo za nakup ene pogodbe plačali 244$.

Izračun našega tveganja na delnico:

Pri vsakem izvedenem poslu je najpomembnejši izračun, ki nam pove, koliko našega kapitala tvegamo na delnico. Torej, kakšno je naše tveganje na delnico, ali drugače povedano kakšna je naša najvišja potencialna izguba, ki jo v tem poslu lahko utrpimo?

Predpostavimo, da smo delnice SLW kupili pri vrednosti 19,67$, kot je razvidno iz zgornje tabele.

Z nakupom januarske put opcije, smo našo izgubo omejili pri vrednosti 18$, za kar smo plačali premijo v vrednosti 2,44$ (ena pogodba pokriva 100 delnic, torej smo za eno pogodbo plačali premijo v vrednosti 244$).

Vendar pa smo hkrati prodali januarsko call opcijo, za kar smo prejeli čistih 1,21$ (ena pogodba pokriva 100 delnic, torej smo s prodajo ene pogodbe prejeli premijo v vrednosti 121$).

Izračun, ki nam pove, koliko lahko v tem poslu največ izgubimo na delnico:

(Nakupna vrednost) 19,67$ - (Vrednost, pri kateri smo kupili pravico za prodajo) 18$ + (Premija, ki smo jo plačali za januarsko put opcijo) 2,44$ - (Premija, ki smo jo prejeli s prodajo decembrske call opcije)1,21$ = 2,90$

Izračun, ki nam pove koliko delnic lahko kupimo pri 2% stopnji tveganja na celoten kapital:

Če predpostavimo, da imamo 20.000$ trgovalnega kapitala, je izračun, ki nam pove, koliko delnic lahko kupimo pri 3% stopnji tveganja sledeč:

3% od 20,000$ = 600$
600$ / 2,85$ = 206 delnic

Število
206 delnic bomo zaokrožili na 200, ker vsaka opcijska pogodba pokriva 100 delnic. V tem primeru bomo prodali 3 januarske call opcije in kupili 3 januarske put opcije, ki so razvidne v zgornji tabeli.

Povzetek posla:

V tem poslu tvegamo 2,90$ maksimalne izgube na delnico za 6,37$ maksimalnega dobička na delnico. Naše risk/reward razmerje je 2,90 proti 6,37. V kolikor se bo posel izkazal za neuspešnega je naša izguba omejena s stopnjo tveganja 3% od celotnega kapitala (20.000$).

V tej nakupni priložnosti tvegamo skupno 5% od 20.000$ trgovalnega kapitala. Želimo poudariti, da bomo bralce pred potekom opcijskih pogodb v decembru (SAND) in januarju (SLW) obvestili o naslednjih korakih, ki jih bomo pri Insajderju izvedli v kolikor se nakupna priložnost izkaže za uspešno.

V kolikor se nakupna priložnost ne izkaže za uspešno in bo vrednost delnic ob dospelosti opcijskih pogodb nižje od izvršilnih cen (5$ za SAND in 18$ za SLW), bomo v naslednji nakupni priložnosti spet povišali stopnjo tveganja. Obrat trenda rudarskih podjetij lahko najkvalitetnejše delnice ponese tudi za več 100% višje, do takrat pa moramo slediti našim pravilom in striktnemu upravljanju tveganja. V tej nakupni priložnosti še ne pričakujemo glavnega obrata trenda, zato smo preko opcijskih pogodb tudi prodali nakupne "call opcije" in s tem nekoliko znižali zavarovalne premije v obliki prodajnih "put opcij".

*Analiza nakupne priložnosti je namenjena izključno v izobraževalne namene in ni mišljena kot priporočilo za nakup.