Tabela prikazuje gibanje najpomembnejših aktualnih finančnih podatkov za tekoče leto 2017. Vir podatkov so četrtletna finančna poročila podjetja Newmont Mining (NEM) in zajemajo zadnje objavljene podatke do 30. septembra 2017 (Q1+Q2+Q3 2017). V tabeli je primerjava uspešnosti med enakim obdobjem lanskega leta (Q1+Q2+Q3 2016). Vsi podatki v vrsticah označeni z * so v 000$.

  2017 2016 Sprememba
Prihodki* $1.219.516 $1.092.979 11,58%
Čisti dobiček* $247.960 $199.897 24,04%
Dobiček iz poslovanja* $617.459 $504.842 22,31%
Denarni tok iz poslovanja* $384.402 $316.562 21,43%
Dobiček na delnico $2,13 $1,78 19,66%
Denarni tok iz poslovanja na delnico $4,09 $3,38 20,87%
Operativna profitna marža 50,63% 46,19% 9,62%
Neto profitna marža 20,33% 18,29% 11,17%
Sredstva* $4.040.958 $3.918.076 3,14%
Kapital* $3.751.957 $3.655.002 2,65%
Dolg* $0 $0 /
Cash* $621.576 $361.103 72,13%
Proizvodnja zlata v unčah 974.404 874.569 11,42%
Strošek proizvodnje (Cash cost) $618 $679 -8,98%
Število delnic* 94.031 93.595 0,47%
Cena delnice $97,66 $100,07 -2,41%
Tržna kapitalizacija* $9.183.067 $9.366.052 -1,95%
Dokazane in verjetne rezerve zlata (unče) 68.460.000