Tabela prikazuje gibanje najpomembnejših aktualnih finančnih podatkov za tekoče leto. Vir podatkov so četrtletna finančna poročila podjetja Newmont Mining (NEM) in zajemajo zadnje objavljene podatke v letu. V tabeli je primerjava uspešnosti med enakim obdobjem lanskega leta. Vsi podatki v vrsticah označeni z * so v 000$..
Q1+Q2 2018
2018
2017
Sprememba v %
Prihodki* (Revenue) $3.479.000 $3.565.000 −2,41%
Čisti dobiček* (Net Income) $484.000 $222.000 118,02%
Dobiček iz poslovanja* (Operating Income) $588.000 $529.000 11,15%
Denarni tok iz poslovanja* (Operating Cashflow) $662.000 $893.000 −25,87%
Sredstva* (Total Assets) $20.655.000 $21.142.000 −2,30%
Kapital* (Total Equity) $11.785.000 $12.040.000 −2,12%
Dolgoročni dolg* (Longterm Debt) $4.042.000 $4.046.000 −0,10%
Denarni ekvivalent* (Cash) $3.127.000 $3.105.000 0,71%
Število delnic* (Diluted Shares Outstanding) 535.000 534.000 0,19%
Cena delnice (Share Price) $37,71 $32,39 16,42%
Dobiček na delnico (EPS) $0,90 $0,42 117,61%
Denarni tok iz poslovanja na delnico (CPS) $1,24 $1,67 −26,01%
Neto profitna marža (Net Margin) 13,91% 6,23% 123,41%
Operativna profitna marža (Operating Margin) 16,90% 14,84% 13,90%
Donos na kapital (ROE) 4,11% 1,84% 122,74%
Dolg v razmerju s kapitalom (Debt/Equity) 34,30% 33,60% 2,06%
Tržna kapitalizacija* (Market Cap.) 20.174.850 17.296.260 16,64%
P/E 42 78 −46,50%
P/CF 30 19 57,34%
P/CF (Live) 26 19 35,15%