Vprašanje bralca z dne 9.3.2012

Insajder.si > Insajder odgovarja > Vprašanje bralca z dne 9.3.2012

Vprašanje bralca:
 
“mi lahko odgovorite, kaj pomeni 80% odpis dolga Grčiji za srebro in zlato? Dobro ali slabo, glede na rast cene oz. vrednosti? Hvala zaodgovor. LP.”
 

Naš odgovor bralcu:
 
Zasebni lastniki grških obveznic so bili prisiljeni v sprejem delnega odpisa dolga v vrednosti cca. 150 milijard evrov, da bi Grčija pridobila novo posojilo v vrednosti 130 milijard evrov. Gre za popoln nesmisel in prelaganje denarja iz ene vreče v drugo, ne pa za “odpis” v pravem pomenu besede. Lastniki teh obveznic so v zameno za stare grške obveznice, dobili nove, vendar le v vrednosti 30% starih in z daljšo zapadlostjo, z namenom znižanja obrestnih mer na grški dolg. V tem primeru gre praktično za razglasitev bankrota, vendar pa se velike finančne inštitucije, ki so izdale zavarovanja v primeru bankrota, želijo izogniti pravni definiciji, ki bi sprožila pravno sprožitev izplačila zavarovanj. Drugače povedano, finančna elita je s pravnega vidika dosegla, da ne gre za “bankrot”, temveč za “prostovoljni odpis” dolga s strani zasebnih lastnikov obveznic. Izgube so tako bili prisiljeni pokriti zasebni lastniki obveznic, velike finančne inštitucije pa v tem primeru ne rabijo izplačati zavarovanj, ki so jih prodale (potencialne izgube finančnih inštitucij bi bile v bližini bilijona evrov). Večina izgub se je tako prenesla na grške in nekatere evropske banke, grške pokojninske sklade in zavarovalnice, medtem ko to pravilo odpisa ne velja za “velike igralce”, kot so ECB, MDS, države članice in nekatere zasebne vlagatelje. Za lažje razumevanje o odpisu dolga prilagamo spodnji prikaz:
 

Grčija-BDP

 
Kljub odpisu bo Grčija še vedno imela za 3 krat večje razmerje dolga proti BDP, kot npr. Slovenija, namen odpisa pa je znižanje grškega dolga na 120% BDP do leta 2020, kar je še en nesmisel. Slovensko razmerje dolga napram BDP je približno 40%.

Naj poudarimo, da Grčija predstavlja le 2,5% celotnega gospodarstva EU. Grškega gospodarstva več ni moč rešiti. Kljub odpisu “starega” dolga prihaja nov dolg v vrednosti 130 milijard evrov. Brezposelnost bo še naprej v porastu, lahko pride celo do krvave revolucije, saj je edina rešitev grškega gospodarstva 100% bankrot na vse grške obveznice, tudi tiste v lasti eminentnih inštitucij, kot so ECB in MDS, vrnitev na drahmo in devalvacija. Ni drugega načina za obuditev grškega gospodarstva! V tem primeru bi prišlo do kolapsa celotnega svetovnega bančnega sistema, zato se finančne inštitucije na vso moč borijo, da do tega ne pride.

Za zlato in srebro ta odpis ne igra nobene vloge, saj gre v tem primeru samo za prestavitev problema v prihodnost in podaljševanje agonije grškega naroda. Praktično nič ni bilo rešeno. Vse kar se dogaja z Grčijo danes, lahko v kratkem pričakujemo še s Portugalsko, potem Španijo, Italijo,…