Vprašanje bralca z dne 13.6.2012

Insajder.si > Insajder odgovarja > Vprašanje bralca z dne 13.6.2012

Vprašanje bralca:
 
“Pri borz.posr.hiši sem povprašal glede fizičnega certifikata o lastništvu pa o tem ne vedo kaj dosti,pravijo da je lastnik delnice le fizična oseba,ki jih je tudi kupila.Kje bi bilo razvidno da lahko nekdo drug odvzame ali vnovči tvoje delnice?Če se sesuje fin. sistem ali bodo borze še funkcionirale?”
 

Naš odgovor bralcu:
 
V tem primeru gre za zelo ne-transparenten sistem pri vseh slovenskih in svetovnih posrednikih, večina svetovalcev borznoposredniških hiš, niti vodstveni kadri ne vedo, da v kolikor trgujete preko online trgovalne platforme, vaše delnice niso registrirane na vaše ime, temveč na ime vašega brokerja (t.i. ulična registracija). To brokerju omogoča, da brez vaše vednosti proda vaše delnice na kratko ali jih kakorkoli drugače zastavi za namene lastnega trgovanja, kar ne bi bilo še toliko bolj sporno v kolikor bi trgi delovali normalno, brez nenehnih manipulacij centralnih bank in v kolikor celotnemu finančnemu sistemu in trgu izvedenih finančnih instrumentov ne bi grozil katastrofalen kolaps.

Glede na stanje na svetovnem trgu izvedenih finančnih instrumentov lahko ob določenem trenutku pride do popolnega kaosa glede lastništva določenih vrednostnih papirjev, saj obstajajo posredni dokazi, da v sistemu kroži večje število vrednostnih papirjev, kot je izdanih s strani določenega podjetja (kar je v preteklosti že bilo večkrat dokazano pri posameznih primerih). To pa predvsem zaradi golih prodaj na kratko, kjer finančne institucije prodajajo delnice in pogodbe, za katere ne moremo potrditi da zares obstajajo, za namene izbijanja cen.

Skoraj nemogoče je ugotoviti ali so vaše delnice prodane na kratko ali zastavljene, saj vam vaš broker tega ne bo vedel ali namerno ne bo hotel izdati.

Obstaja pa zelo preprost način, s katerim lahko vaše delnice prenesete iz računa vašega borznega posrednika na poseben račun “Agenta za posredovanje”, kjer so delnice registrirane na vaše ime (dobite elektronsko up. ime in geslo). Ko delnice prenesete na ta račun, lahko zahtevate tudi fizični certifikat o lastništvu, kar pomeni, da v kolikor pride do popolnega kaosa in propada elektronskih trgov, boste na varnem, saj so vaše delnice izven dosega finančnega sistema.

Tovrstna metoda je zelo nepriljubljena med brokerji, zato jo masovna finančna industrija spretno prikriva, ker jim ne prinaša zaslužka.

V kolikor pride do popolnega kaosa in sesutja borz bo potrebno počakati do vzpostavitve novega sistema, v kolikor pa posedujete papirnate certifikate izdane direktno s strani podjetja ali delnice registrirane direktno na vaše ime pri Agentu za posredovanje, pa ste popolnoma zavarovani tudi pred tem.

Osebno ne verjamemo, da bo prišlo do popolnega zloma borz in borznoposredniške industrije, saj bodo oblasti najverjetneje zaustavile trgovanja in uvedle “svetovni finančni praznik”, kjer bodo vsa svetovna sredstva prestrukturirana preko novega mednarodnega denarnega sistema.

Osebno menimo, da je smiselno pridobiti certifikate o lastništvu samo za podjetja, ki imajo sredstva na politično stabilnih območjih z veliko tržno kapitalizacijo in izplačujejo privlačno dividendo in jih imate namen obdržati za več let. Za ostala podjetja v portfelju pa osebno ne bi zahtevali certifikata, saj je smiselno ohraniti določeno likvidnost za kratkoročno trgovanje.

V kratkem bomo končali poročilo, kjer bo opisan točen postopek direktne registracije preko Agenta za posredovanje in pridobitve fizičnega certifikata o lastništvu in ime brokerja preko katerega lahko postopek sprožite. V poročilu bo tudi seznam podjetij in skladov, za katere menimo, da je smiselno pridobiti certifikat o lastništvu ali registrirati delnice na vaše ime preko Agenta za posredovanje in ta tak način razpršiti svoje naložbe v plemenite kovine in surovine.

Prepričani smo, da je “pametni denar”- izraz, ki zajema najspretnejše in najbolj inteligentne vlagatelje, že preselil svoje dolgoročne naložbe na račune Agentov za posredovanje.