Vprašanje bralke z dne 19.1.2013

Insajder.si > Insajder odgovarja > Vprašanje bralke z dne 19.1.2013

Vprašanje bralke:
 
“Pozdravljeni,

v tem času velike bančne krize v Sloveniji, se mi poraja vprašanje, kako delno rešiti financiranje gospodarstva.

Zanima me vaše mnjenje o kreditnih unijah, ki lahko dajejo kredite svojim članom. Kreditne unije bi tako morale imeti lastnosti banke, z rezervnim kapitalom …

Kredite bi dajale svojim članom, glede na njihove vložke. Narodna banka Slovenije pa bi jim morala omogočiti preskrbo z denarjem (money supply).

Ali je to sploh izvedljivo v naši situaciji. bančništvo bi se tako “demokratiziralo”, kar skupinam, ki sedaj držijo vzvode v svojih rokah sigurno ne bi bilo všeč.

Hvala vam za odgovor”
 

Naš odgovor bralki:
 
Poskus demokratizacije bančnega sistema v Sloveniji ali kjerkoli drugje, je po našem mnenju zelo težko izvedljiva operacija, saj so interesi elitnih evropskih finančnih in gospodarskih entitet premočni, da bi dopustili vzpostavitev precedensa demokratizacije katerega izmed evropskih bančnih sistemov.

Strinjamo se, da je demokratizacija slovenskega bančnega/finančnega sistema najboljša možna rešitev za obuditev slovenskega proizvodnega aparata in delovnih mest na dolgi rok, vendar pa dvomimo, da Slovenija premore zadostno intelektualno komponento in potrpežljivost povprečnega slovenskega državljana s tendenco po takojšnji gratifikaciji, za uspešno izvedbo tranzicije.

V primeru demokratizacije bančnega sistema bi Slovenija morala sčasoma ali takoj zapustiti evro in uvesti novo/staro slovensko valuto, kar bi povzročilo veliko inflacijo na uvožene dobrine in še dodatno prililo gorivo na poglobitev gospodarske depresije.

Nenadna poglobitev gospodarske depresije nasproti ostalim evropskim državam, ki bi ostale del evro-območja in visoka inflacija, ki bi zajela Slovenijo zaradi izhoda iz evra, je po našem mnenju največji vzrok, zakaj menimo, da tranzicija, ki bi na dolgi rok pomenila ponovno obuditev gospodarske aktivnosti in razcvet delovnih mest, v tem primeru ne bi bila uspešna.

Poglobitev gospodarske depresije zaradi visoke inflacije, ki sta nujni komponenti za ponovno vzpostavitev slovenskega proizvodnega aparata in delovnih mest, bi po našem mnenju bili zlorabljeni v politične namene (pre)močnih evropskih interesov, ki trenutno vladajo v Sloveniji in v Evropi in ideja demokratizacije bi tako potonila v pozabo kot »nerazumno dejanje slovenske države«.

Kar bi ostalo, bi bilo veliko politično in gospodarsko razdejanje in vrnitev Slovenije na isto pot po kateri hodimo danes.

Edino uspešno možnost demokratizacije slovenskega bančnega sistema in izhoda iz evropske monetarne unije vidimo v primeru vsesplošnega razpada Evropske monetarne unije, ki bi bila posledica ali mogoče celo vzrok kolapsa svetovnega finančnega sistema.

V primeru kolapsa svetovnega finančnega sistema bodo države, predvsem Francija in Nemčija, najverjetneje prevzele svoje lastne valute, kar bo povzročilo ogromen padec v vrednosti evra ali popoln izbris enotne evropske valute. To bi lahko bil edini trenutek, ko Slovenija najvarneje in z bistveno manjšimi posledicami zapusti evro in demokratizira svoj lasten finančni sistem, brez resne opozicije elitnih evropskih interesov.