Vrednost rudarskih podjetij na nivoju iz leta 2002

Insajder.si > Avtorski prispevki > Vrednost rudarskih podjetij na nivoju iz leta 2002

Kljub temu, da je nominalna vrednost ali cena sektorja rudarskih podjetij zlata - HUI od leta 2002 zrasla za več kot 500% v ameriških dolarjih, pa je njegova realna vrednost merjena v gramih fizičnega zlata na skoraj isti točki kot leta 2002. To priča o izredno nizkem vrednotenju delnic rudarskih podjetij v tem trenutku v primerjavi z zgodovinsko vrednostjo in vrednostjo plemenite kovine, ki jo podjetja proizvajajo. Največji razlog zakaj rudarska podjetja kot indeks ne uspevajo prehiteti rasti vrednosti fizičnih kovin vidimo v vse večjih stroških energije in kvaliteti izkopane rude, porasti ETF skladov, rasti geopolitičnega tveganja, ter v vse bolj agresivni manipulaciji terminskih trgov s strani zahodnih vlad in centralnih bank v podporo fiat valut.

Vrednost indeksa rudarskih podjetij - HUI v gramih zlata od leta 2002 do danes

Zgornji graf prikazuje, da za nakup rudarskega indeksa - HUI  v tem trenutku potrebujemo  približno 7 gramov zlata. Rudarska podjetja so bila sodeč po grafu v zadnjih 11 letih  tako močno podcenjena samo dvakrat, in sicer ob začetku bikovskega trenda plemenitih kovin v letu 2002 in takoj po kolapsu finančnega sistema leta 2008.

Vrednost indeksa rudarskih podjetij - HUI (modri graf) in ameriškega borznega indeksa Dow Jones (rdeči graf) v ameriških dolarjih od leta 2002 do danes

Rudarskim podjetjem zlata  je kljub več kot 500% nominalni rasti v ameriških dolarjih od leta 2002 do tega trenutka uspelo le ohraniti realno vrednost merjeno v gramih zlata, kar se mogoče na prvi pogled zdi kot povprečna naložba, če izhajamo iz realne vrednosti. Povedano drugače, naložba v rudarska podjetja je od leta 2002 morala v ameriških dolarjih zrasti za več kot 500% samo za ohranitev realne vrednosti merjene v fizičnem zlatu, medtem, ko je nominalna vrednost ali cena ameriškega borznega indeksa Dow Jones v istem času zrasla le za slabih 40%, kar ne potrebuje dodatnega pojasnila o ohranitvi vrednosti naložb v ameriške delnice.

To je dokaz finančne iluzije med "vrednostjo" in "ceno". Cena ameriških delnic je zrasla za 40%, vendar pa je njihova vrednost hkrati strmoglavila, kar si boste lahko podrobneje ogledali na spodnjih grafih.

Naslednji grafi prikazujejo, da so rudarska podjetja zlata od leta 2002 močno premagala vse ključne surovine, vključno z ameriškim dolarjem, ameriškim borznim indeksom Dow Jones, ter višino urne postavke ameriške delavske plače,  katerih vrednost je od leta 2002 strahotno upadla v edini resnični svetovni valuti - zlatu.

Vrednost ameriškega dolarja v miligramih zlata od 1997 do danes
Vrednost ameriškega borznega indeksa Dow Jones v gramih zlata (modri graf) in v ameriških dolarjih (zeleni graf) od leta 2002

Nominalna vrednost ali cena ameriškega borznega indeksa Dow Jones se je od začetka marca 2009, ko je ta dosegel dno, več kot podvojila. Realna vrednost istega borznega indeksa, merjena v gramih zlata, pa še vedno ostaja na nivojih od začetka marca 2009, na samem dnu, ki ga je indeks dosegel po finančnem zlomu leta 2008, kar je dokaz, da je vsakršno  okrevanje svetovnega gospodarstva iluzija, katere vir je vrtoglavo tiskanje denarja centralnih bank in napihovanje nominalnih vrednosti svetovnih sredstev.

Vrednost surove nafte v gramih zlata od 1984 do danes
Vrednost pšenice v gramih zlata od 1980 do danes
Vrednost bencina v miligramih zlata od 1995 do danes
Vrednost urne postavke ameriške delavske plače v gramih zlata od 1965 do danes

Kar želimo sporočiti našim bralcem je, da ne nasedajte namerni propagandi ali nenamerni zmoti priznanih akademikov o okrevanju svetovnega gospodarstva, ki gledajo na celotno situacijo svetovne ekonomije skozi prizmo ameriškega dolarja ali katere druge valute brez kritja. Skrivnost uspešnega investiranja se skriva v dojemanju resnične vrednosti.

Rudarska podjetja plemenitih kovin bodo tako kot fizične kovine ohranila svojo vrednost, tako v deflacijskem, kot hiperinflacijskem okolju. Investicija v skrbno izbrano skupino rudarskih podjetij, pa ima potencial, da za večkrat poviša vrednost pravilno pozicioniranim investitorjem.