Znižanje izpostavljenosti na trgu rudarjev!

Insajder.si > Prispevki za naročnike > Dnevni komentarji > Znižanje izpostavljenosti na trgu rudarjev!

V sektorju rudarjev trenutno vidimo povišano tveganje večje kratkoročne korekcije pred nadaljevanjem vzpona, zato smo pričeli s sistematičnim zavarovanjem portfeljev z nakupi inverznega ETF sklada DUST, s katerim znižujemo kratkoročno neto izpostavljenost oziroma tveganje posameznih portfeljev.

Trenutno se nahajamo v okolju, ki končno izkazuje, da smo dosegli dno v komplesku plemenitih kovin, kar pomeni, da bomo našo investicijsko strategijo temu primerno tudi prilagajali prihajajočemu bikovskemu trendu, ki bo v naslednjih letih zagotovo prekašal vse morebitne bikovske vzpone na ostalih sektorjih na finančnih trgih.