Član uprave Japonske centralne banke opozarja

Insajder.si > Prevodi iz tujih medijev > Član uprave Japonske centralne banke opozarja

Član uprave Japonske centralne banke opozarja na trenutno stanje, ki je podobno zgodovinskemu padcu trga obveznic iz leta 2003.

V nekoliko šokantni izjavi, ki odstopa od stare tradicije laganja in zavajanja, je član japonske centralne banke, Takehiro Sato, postavil resne pomisleke glede svetovne finančne stabilnosti. Poleg tega, da je izrazil skrbi glede japonske gospodarske nestabilnosti, je Sato opozoril na vpliv negativnih obrestnih mer. Odkril je namreč ranljivost podobno tisti, ki se je pojavila pred tako imenovanim VaR (Value at Risk - vrednost rizika), šoku v letu 2003."

Finančne ustanove se soočajo s tveganjem negativnega "spreada" za marginalna sredstva zaradi izjemno položne krivulje donosnosti in padca donosa na državne obveznice v kratko in dolgoročnih območjih (v negativnem območju). Če obstaja negativna razlika, bi bilo smiselno skrčiti bilanco stanja, namesto jo širiti. V prihodnosti lahko to spodbudi večje število finančnih institucij, da sprejmejo ukrepe, kot so zadrževanje posojil za posojilojemalce z morebitnimi visokimi stroški kredita in dvigom obrestnih mer za posojila podjetjem, s slabim dostopom do finančnih sredstev.

Slabitev funkcije finančnega posredovanja lahko vpliva na odpornost finančnega sistema proti šokom v času stresa. Poleg tega bi pretiran padec donosov obveznic v super-dolgoročnem okviru pomenil tudi, da je finančni sistem ranljiv. Kar povečuje tveganje za kopičenje finančnih neravnovesij v sistemu.

Obstaja tudi tveganje, da bodo finančne institucije, ki imajo težave v smislu donosnosti ali fiskalne trdnosti dajala posojila in naložbe le z ustreznim vrednotenjem tveganja. Od nedavne poteze finančnih institucij za nakup super-dolgoročnih obveznic v zasledovanju drobnih pozitivnih donosov, sem zaznal ranljivost podobno tisti pred tako imenovanim VaR (Value at Risk) udarcem leta 2003.

Preprosto povedano, kot so pojasnili pri Bloombergu, je Sato zaskrbljen glede zgodovinskega kolapsa državnih obveznic, zdaj ko so donosi 10-letnih obveznic padli pod ničlo in prisilili banke v obveznice s super dolgoročnostjo v iskanju minimalnega donosa. Ta poteza ustvarja ogromne koncentrirane pozicije s povečanjem tveganja skozi čas, kar povzroča ranljivost podobno tisti pred tako imenovanim VaR (Value at Risk) udarom leta 2003. Takrat je začetni skok donosov sprožil spektakularno prodajo in tako porušil projekcije bank za ocenjevanje potencialnih izgub.

Valovi iz takega koraka - kot smo videli v Nemčiji lani - bodo neustavljivi glede na velikost, koncentracijo in vzvod trga JGB.

Vir: zerohedge.com