“New Deal 2.0” – Donald Trump pravkar objavil 100 dnevni načrt po izvolitvi

Insajder.si > Prevodi iz tujih medijev > “New Deal 2.0” – Donald Trump pravkar objavil 100 dnevni načrt po izvolitvi

Sledi moj 100-dnevni akcijski načrt za ponovno ureditev Amerike. To je pogodba med mano in ameriškim volivcem in se začenja s povratkom poštenosti, odgovornosti in spremembami v Washingtonu.

Zato bo na prvi dan svojega mandata, moja administracije takoj uveljavila naslednjih šest ukrepov za čiščenje korupcije in posebnih interesov v Washingtonu, DC:

 

PRVIČ, predlog spremembe ustave, da se članom kongresa naloži časovno omejen mandat služenja;

DRUGIČ, zamrznitev zaposlovanja vseh javnih uslužbencev ter posledično zmanjšati javni sektor (izvzetje vojske, javne varnosti in javnega zdravja);

TRETJIČ, pogoj, da je za sprejem vsake nove zvezne regulacije, potrebno dve obstoječi odpraviti;

ČETRTIČ, 5 letna prepoved oziroma časovna omejitev, za nekdanje uslužbence Bele hiše in kongresa, preden lahko postanejo lobisti;

–  PETIČ, življenjska prepoved, da nekdanji uradniki Bele hiše, lobirajo v imenu tuje vlade;

ŠESTIČ, popolna prepoved tujih lobistov za zbiranje denarja za ameriške volitve.

 

Na isti dan, bom začel z naslednjimi sedmimi ukrepi za zaščito ameriških delavcev:

 

PRVIČ, bom napovedal svojo namero, da se ponovno pogodim o dogovoru NAFTA ali odstopil od dogovora v skladu s členom 2205;

DRUGIČ, bom napovedal naš umik iz partnerstva Trans-Pacific;

TRETJIČ, bom svojemu ministru za finance naročil, da označi Kitajsko za valutno manipulantko;

ČETRTIČ, bom sekretarju za trgovino in ameriškemu predstavniku za trgovino naročil, da prepoznata vse zlorabe tujega trgovanja, ki neupravičeno vplivajo na ameriške delavce. Nato jim bom naročil naj v skladu z ameriškim in mednarodnim pravom, uporabijo vsa orodja, da takoj ustavijo te zlorabe;

PETIČ, odpravil bom omejitve glede proizvodnje iz ameriških zalog energije (v vrednosti 50 bilijonov dolarjev), vključno s skrilavcem, nafto, zemeljskim plinom in premogom. To bo privedlo do novih služb;

ŠESTIČ, dvignil bom omejitve povzročene na relaciji Obama – Clinton in omogočil vitalne energijske infrastrukturne projekte, kot je plinovod Keystone;

SEDMIČ, preklical bom milijarde v plačilih za programe U.N. o podnebnih spremembah in z denarjem popravil ameriške težave z vodno in okoljsko infrastrukturo.

 

Poleg tega bom, na prvi dan, sprejel naslednjih pet ukrepov za ponovno vzpostavitev varnosti in ustavne vladavine prava:

 

PRVIČ, preklical bom vsa protiustavna izvršilne ukrepe, memorandume in ukaze, ki jih je sprejel predsednik Obama;

DRUGIČ, začeli bomo postopek izbire zamenjave za sodnika Scalio, z enim od 20 sodnikov na mojem seznamu. Izbrana oseba bo podpirala in branila ustavo Združenih držav Amerike;

TRETJIČ, preklical vso zvezno financiranje Svetiščnih mest

ČETRTIČ, začel z odstranjevanjem več kot dveh milijonov kriminalnih nezakonitih priseljencev iz države in s preklici vizumov za tuje države, ki teh priseljencev ne bi vzele nazaj;

PETIČ, začasno prekinil priseljevanje iz teroristično nagnjenih regij, kjer ni možno varno in sigurno varnostno preverjanje. Vso varnostno preverjanje oseb, ki pridejo v našo državo, bo skrajno varnostno preverjanje.

 

Nato, bom delal s kongresom, da uvedem naslednje širše zakonodajne ukrepe in boj za sprejem le teh v prvih 100 dneh moje uprave:
 

1. Davčna olajšava za srednji sloj in Zakon o poenostavitvi davčnega poročanja / Middle Class Tax Relief And Simplification Act

Gospodarski načrt, ki bi omogočil 4% gospodarsko rast na leto in ustvaril najmanj 25 milijonov novih delovnih mest z ogromnimi davčnimi zmanjšanji in poenostavitvami, v kombinaciji s trgovinskimi reformami, regulativnimi olajšavami in z umikom omejitve koriščenja ameriških virov energije. Največje znižanje davkov bo namenjeno srednjemu razredu. Družina srednjega razreda z drugim otrokom bo dobila 35% znižanje davkov. Sedanje število razredov se bo zmanjšalo s sedem na tri in davčni obrazci bodo tudi precej enostavni. Stopnja obdavčitev podjetij se bo znižala s 35% na 15% in bilijone dolarjev denarja ameriških podjetij v tujini, se bo lahko preneslo v državo z obdavčitvijo v višini 10%.
 

2. Konec Zakona o davčnih oazah / End The Offshoring Act

Določitev tarif za odvračanje podjetij od odpuščanja svojih delavcev, da bi preselili proizvodnjo v druge države in prevažali svoje izdelke nazaj v ZDA neobdavčeno.
 

3. Zakon o ameriški energiji in infrastrukturi / American Energy & Infrastructure Act

Spodbujanje javno-zasebnih partnerstev in zasebne naložbe z davčnimi spodbudami, da bi pospešili 1 bilijon $ infrastrukturnih investicij v desetih letih. Neodvisno od prihodkov.
 

4. Zakon o izbiri šole in enakovredni možnosti pridobitve izobrazbe / School Choice And Education Opportunity Act

Preusmeritev izobraževalnega denarja, da imajo starši pravico, da pošljejo svoje otroka v javno, zasebno, čartersko, versko ali domačo šolo po svoji izbiri. Končuje “common core” ter prinaša nadzor nad izobraževanjem v lokalne skupnosti. Širjenje poklicnega in strokovnega izobraževanja, 2-letni in 4-letni študij bosta bolj dostopna.

 

5. Razveljavitev in zamenjava Zakona Obamacare / Repeal and Replace Obamacare Act

Popolna razveljavitev Obamacare in zamenjava z zdravstvenimi varčevalnimi računi, možnostjo nakupa zdravstvenega zavarovanja preko meja zveznih držav in omogočiti, da zvezne države upravljajo svoja Medicaid sredstva. Reforme bodo vključevale tudi zmanjšanje birokracije na FDA: obstaja več kot 4000 zdravil, ki čakajo na odobritev, še posebej želimo pospešiti odobritev zdravil, ki rešujejo življenja.

 

6. Zakon o finančno dosegljivi skrbi za starejše in otroke / Affordable Childcare and Eldercare Act

Omogočili bomo, da Američani odbijejo stroške skrbi za nego otrok in starejših od svojih davkov. Spodbuja delodajalce za zagotavljanje storitev za varstvo otrok v pisarnah in ustvarja neobdavčene varčevalne račune za vzdrževane osebe tako za mlade kot starejše vzdrževane družinske člane, s pripadajočimi prispevki za družine z nizkimi dohodki.

 

7. Zakon o koncu nezakonitega priseljevanja / Restoring Community Safety Act

Popolnoma zagotovi sredstva za gradnjo zidu na naši južni meji s polnim razumevanjem, da bo država Mehika povrnila Združenim državam celoten strošek takšnega zidu; uvaja 2-letno obvezno minimalno zvezno zaporno kazen za nezakonit ponovni vstop v ZDA po predhodnem izgonu in 5-letno obvezno minimalno kazen za nezakonit ponovni vstopa za osebe s predhodno obsodbo, več preteklimi resnimi prekrški ali dveh ali več predhodnih deportacijah. Prav tako spreminja pravila za vizume s povečanjem kazni za prekoračitve vizuma in za zagotavljanje, da so odprta delovna mest najprej na voljo za ameriške delavce.

 

8. Ponovno uveljavitev Zakona o varnosti v skupnosti / Restoring Community Safety Act

Zmanjšuje naraščajoč kriminal, droge in nasilje z ustanovitvijo posebne skupine za boj proti nasilnemu kriminalu in povečanje finančnih sredstev za programe, ki trenirajo in pomagajo lokalni policiji; povečanje sredstev za zvezne organe pregona in zvezne tožilce za razbitje kriminalnih združb in aretacijo nasilnih prestopnikov.

 

9. Ponovna uveljavitev Zakona o nacionalni varnosti / Restoring National Security Act

Znova zgradi lastno vojsko z odpravo obrambnih omejitev in širitev naložb v vojsko; zagotovi veteranom, da imajo možnost dobiti oskrbo s strani veteranskega združenja ali dobiti oskrbo s strani zasebnega zdravnika po lastni izbiri; varuje našo ključno infrastrukturo pred kibernetskimi napadi; uvaja nove postopke preverjanja za priseljence, da zagotovi, da tisti, ki so sprejeti v našo državo podpirajo naše ljudi in naše vrednote.

 

10. Zakon o čiščenju korupcije v Washingtonu / Clean up Corruption in Washington Act

Sprejema nove etične reforme, da zmanjša uničujoč vpliv posebnih interesov na naše politike.

 

8. novembra bodo Američani glasovali za to 100-dnevni načrt za ponovno vzpostavitev blaginje za naše gospodarstvo, varnosti v naši skupnosti in poštenosti do naše vlade.

To je moja zaobljuba do vas. In če sledimo tem korakom, bomo ponovno imeli vlado, ki je od in za ljudi.

 

Vir: scribd.com