Rudarji zlata, srebra in urana najboljša naložba v obdobju prihajajoče inflacije

Insajder.si > Avtorski prispevki > Rudarji zlata, srebra in urana najboljša naložba v obdobju prihajajoče inflacije
Surovinski indeks (CRB) v razmerju z ameriškim borznim indeksom S&P500
CRB v razmerju z spx
CRB indeks je trenutno sestavljen iz košarice 19 surovin. 39% indeksa predstavljajo surovine za proizvodnjo energije, 41% kmetijske surovine, 7% plemenite kovine in 13% industrijske kovine.

 

Sektor rudarjev zlata in srebra (XAU indeks) v razmerju z ameriškim borznim indeksom S&P 500
XAU v razmerju z spx
“Philadelphia Gold and Silver Index” ali “XAU” je indeks, ki ga sestavlja 30 rudarjev zlata in srebra in s katerim se trguje na Philadelphia Stock Exchange.

 

Cameco Corp. (CCJ) – Proizvajalec urana v razmerju z ameriškim borznim indeksom S&P 500
CCJ v razmerju z spx
Cameco (CCJ) je eden izmed največjih proizvajalcev urana na svetu, ki zagotavlja okrog 18% svetovne proizvodnje urana iz rudnikov v Kanadi, ZDA in Kazahstanu. Podjetje je tudi vodilni ponudnik storitev za predelavo jedrskega goriva in dobavitelj goriva za večino svetovnih jedrskih reaktorjev, ki skrbijo za pridobivanje enega izmed najčistejših virov električne energije.