5 grafov, ki jih morate videti danes

Insajder.si > Prevodi iz tujih medijev > 5 grafov, ki jih morate videti danes

Ni veliko grafičnih prikazov, ki so tako nazorni, kot naslednjih 5 spodaj. Z njimi ugotovimo povezavo med rastjo dolga in rastjo delniških indeksov ter podcenjenost plemenitih kovin v primerjavi s temi cenami, kjer se posebej ugodno vrednoten trenutno kaže predvsem trg srebra. Primerjava da vpogled v cenovno primerjavo dveh različnih naložbenih možnosti, posebej podcenjene se v tej primerjavi pokažejo plemenite kovine.

 

Zadolženost, da ji ni meja

Prvi graf nam prikazuje stopnjo rasti dolga oziroma rasti rezerv v centralnih bankah. Poenostavljeno to pomeni, da nam graf prikazuje, koliko rastoče količine ˝denarja˝ je potrebno vzdrževati v sistemu, da ekonomija in s tem gospodarstvo delujeta na način, da ostaja likvidnost v sistemu in da ˝vse funkcionira˝. Graf nazorno prikazuje eksponentno rast, kljub kratkoročnemu padcu v zadnjih letih. Potencialne težave, ki izvirajo iz tega grafa, so lahko za finančni sistem ter gospodarstvo po svetu precej precej velik problem. In to že v bližnji prihodnosti.

 

 

Povezava rasti dolga in rasti delniških indeksov

Spodnji grafični prikaz nam prikazuje stopnjo rasti delniškega indeksa Dow Jones v primerjavi s stopnjo rasti ameriškega dolga od leta 1980 do danes. Zanimivo je videti, da tako kot je v zadnjih 37 letih narasel dolg Združenih držav Amerike, ravno za toliko so se dvignile tudi vrednosti delniškega indeksa Dow Jones. Primerjava nazorno pokaže, da je rast delniškega indeksa pogojena z zadolževanjem, saj le to omogoča presežno likvidnost, ki se nato pretvori v povečano povpraševanje na borzi, ki ima za posledico dvig cene delnic in s tem posredno tudi indeksa – v našem primeru Dow Jones.

Naj dodam, da je v istem času (od leta 1980 do danes) vrednost indeksa S&P 500 poskočila za 21-kratnik, vrednost Ameriškega pokojninskega sklada pa prav tako za vrednost 24-krat. Torej, vidimo izjemno povezavo v rasti dolga in rasti določenih delniških vrednosti, posebej v Ameriki. V prihodnosti se bomo morali soočiti s posledicami nebrzdane zadolženosti. Kako bi lahko to vplivalo na vrednosti različnih naložbenih razredov?

Najmanjša posledica rekordnega zadolževanja bo prihodnja inflacija, ki je empirično dokazana, da mora priti v sistem, glede na dolg, ki smo ga nabrali.

 

 

Zlato – podcenjeno

Naslednji grafični prikaz nam prikazuje primerjavo med rastjo vrednosti delniškega indeksa Dow Jones in vrednosti ene unče zlata. Primerjava nazorno pokaže, da je zlato v istem obdobju (od leta 1980 do danes) poskočilo ˝zgolj˝ za 2-krat v svoji ceni, medtem ko so delnice v istem obdobju poskočile za kar 23-kratnik.

Dejstvo je, da je zlato podcenjeno. Že v primerjavi s tem. Če k temu dodamo še, da govorimo o neobnovljivem viru, postane zgodba zanimiva. Ne smemo pozabiti tudi na to, da Vzhod (Rusija, Kitajska, Indija) hlasta za to rumeno kovino ter dejstva, da je bila cena v zadnjih letih usklajeno manipulirana navzdol s strani večjih investicijskih bank (zadnja poročila kažejo, da bo sproženo sojenje proti par bankam zaradi prirejanja cen zlata in srebra za več kot 10 let; vključene banke so Deutsche Bank, HSBC, Barclays, itn…).

Zlato danes še vedno opravlja vlogo denarja, saj je hranilec vrednosti – za večino valut tega danes žal ne moremo reči. V času krize in nepredvidljivih posledic rekordnih višin dolga pa bi lahko zlato pomenilo rešitev. In seveda zaščito za vaše prihranke.

 

 

Srebro – še bolj podcenjeno

Kot za zlato, lahko isto primerjavo med indeksom Dow Jones ter ceno srebra vidite na sledečem grafičnem prikazu. Dow Jones je, kot vemo, od leta 1980 do danes porasel za vrednost 23-krat. Srebro pa je v istem obdobju le 1-krat pridobilo na ceni, kar pomeni, da je izenačeno na svoji vrednosti iz leta 1980, ko je bilo za unčo srebra odšteti okrog 16 dolarjev, kot tudi danes.

Cena srebra je prav tako, mogoče še celo bolj, pod pritiski za zniževanje cene iz strani investicijskih bank, kot cena zlata. Tudi pri srebru poteka veliko število različnih tožbenih postopkov zaradi usklajenega manipuliranja preko ˝papirjev˝ in s tem vplivanja na fizično ceno. Ker so bile manipulacije odkrite, je trg vsekakor bolj pod drobnogledom.

Srebro je, za razliko od zlata, tudi industrijska kovina, saj ima kar 7 edinstvenih fizikalnih lastnosti, zaradi katerih je izjemno široko uporabno. Ker ga na svetu primanjkuje že 17 let zapored, ko kaže zadnji graf, bi se s ceno moralo počasti začeti nekaj dogajati. Seveda s potencialom rasti.

 

 

17 zaporednih let deficita pri srebru

Zadnji grafični prikaz nam prikazuje razmerje med letnimi presežki srebra in njegovim primanjkljajem na trgu. Presežke ponazarjajo modri stolpci, rdeči kažejo na to, da je bilo tisto leto pri srebru povpraševanje večje od ponudbe. Graf nam prikazuje, da je srebro že kar 17 zaporednih let (že od leta 2000 dalje) v deficitu – to pomeni, da se na letni ravni več povprašuje po srebru, kot ga je na voljo. Manjkajoče povpraševanje se je nadomestilo iz nakopičenih zalog, ki pa so trenutno več kot 97% izpraznjene.

Trg srebra bi lahko zaradi nepogrešljive uporabe v industriji ter povečanega investicijskega povpraševanja kmalu začel prihajati v kritično območje, kjer bo višja cena srebra morala izravnati ponudbo fizičnega srebra na trgu in povpraševanja po njem.

 

 

Ne glede na omenjene grafe priporočam pred investiranjem globlji pogled v trg in pogovor o dokončni odločitvi, kako izkoristiti podatke, ki so na dlani v svojo korist. Zaradi izjemnega poznavanja tovrstnih naložb in obvladovanja tveganj vam lahko pred odločitvijo o investiranju ponudim strokovno in profesionalno pomoč, podprto z renomiranimi tujimi in domačimi pogodbenimi partnerji. Najboljše je namreč tisto tveganje, ki se obvladuje!

Prijetno investiranje!

 

Avtor: Matjaž Štamulak, Cresus.si