Pregled ključnih trgov proizvajalcev surovin (zlato, srebro, jeklo, baker, nafta, plin, uran, litij)

Insajder.si > Prispevki za naročnike > Dnevni komentarji > Pregled ključnih trgov proizvajalcev surovin (zlato, srebro, jeklo, baker, nafta, plin, uran, litij)

Pred vami je tehnični pregled ključnih surovinskih trgov skozi izbrane ETF sklade, kjer želimo prikazati pomembne tehnične nivoje, na katerih pričakujemo formacijo novih cikličnih visokih vrednosti.

Zelena horizontalna črta na grafu prikazuje ključne tehnične podporne nivoje, ki morajo vzdržati, če želimo videti vzpone do naslednjih ciljnih nivojev prikazanih na grafih z rdečo horizontalno črto v naslednjih 12ih mesecih.

Največji kratkoročni potencial še vedno vidimo v proizvajalcih zlata in srebra (GDX, GDXJ, SIL), ki že od avgusta 2016 po preboju v nov dolgoročni bikovski trend, gradijo temelje za polet do naslednjih ciljnih nivojev, ki se nahajajajo med 60% do 100% višje od trenutnih vrednosti.