Tabela prikazuje gibanje najpomembnejših aktualnih finančnih podatkov za tekoče leto. Vir podatkov so četrtletna finančna poročila podjetja Franco Nevada (FNV) in zajemajo zadnje objavljene podatke v letu. V tabeli je primerjava uspešnosti med enakim obdobjem lanskega leta. Vsi podatki v vrsticah označeni z * so v 000$..
Q1+Q2 2018
2018
2017
Sprememba v %
Prihodki* (Revenue)$334.400$336.300−0,56%
Čisti dobiček* (Net Income)$118.200$91.20029,61%
Dobiček iz poslovanja* (Operating Income)$154.200$123.80024,56%
Denarni tok iz poslovanja* (Operating Cashflow)$248.800$246.3001,02%
Sredstva* (Total Assets)$4.782.000$4.655.5002,72%
Kapital* (Total Equity)$4.700.200$4.573.2002,78%
Dolgoročni dolg* (Longterm Debt)$0$0#DIV/0!
Denarni ekvivalent* (Cash)$72.100$614.300−88,26%
Število delnic* (Diluted Shares Outstanding)187.254186.5990,35%
Cena delnice (Share Price)$73,02$72,161,19%
Dobiček na delnico (EPS)$0,63$0,4929,15%
Denarni tok iz poslovanja na delnico (CPS)$1,33$1,320,66%
Neto profitna marža (Net Margin)35,35%27,12%30,34%
Operativna profitna marža (Operating Margin)46,11%36,81%25,26%
Donos na kapital (ROE)2,51%1,99%26,10%
Dolg v razmerju s kapitalom (Debt/Equity)0,00%0,00%#DIV/0!
Tržna kapitalizacija* (Market Cap.)13.673.28713.464.9841,55%
P/E116148−21,65%
P/CF55550,53%
P/CF (Live)107108−0,66%

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Informacije na strani na kateri se nahajate ne predstavljajo storitve investicijskega svetovanja. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsebina strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah podjetja Insajder SI d.o.o. ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Insajder SI d.o.o ni odgovoren za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.