INSAJDER VIP – Splošni pogoji

Naročniška pogodba za spletno mesto in pogoji storitve med naročnikom in Insajder SI, d.o.o. (»pogodba«).

PROSIMO, DA PRED UPORABO STORITEV, KI JIH JE ZAGOTAVLJA INSAJDER SI, D.O.O., POZORNO PREBERETE TA SPORAZUM.

Vsa sklicevanja na INSAJDER VIP vključujejo lastnika INSAJDER VIP in podružnice, hčerinske družbe in zaposlene družbe Insajder SI, d.o.o. Vsa sklicevanja na “vi” in “vaš” pomenijo naročnika.

SPREJETJE S STRANI INSAJDER SI, D.O.O IN DOSTOP DO INSAJDER VIP JE IZRECNO POGOJENO S SPREJETJEM VSEH POGOJEV TEGA SPORAZUMA.

1. Opis storitev
INSAJDER SI, D.O.O. objavlja novice, ki se pošiljajo preko e-pošte ali objavljajo na območjih svetovnega spleta, ki so lahko zaščitena z geslom. Novice lahko vsebujejo komentarje in informacije o delnicah, obveznicah, opcijah, terminskih pogodbah, drugih vrednostnih papirjih in finančnih trgih na splošno.

2. Naročanje
S prijavo na INSAJDER VIP se strinjate, da boste zagotovili popolne in natančne podatke o registraciji, vključno s svojim pravnim imenom, naslovom, elektronskim naslovom in telefonsko številko. Soglašate, da boste te podatke hranili in posodabljali, da bodo resnični, točni in popolni. INSAJDER SI, D.O.O. si pridržuje pravico, da prekine naročniško naročnino ali omeji dostop do storitev, če so podatki napačni ali netočni.
OPOZORILO: razumemo potrebo po dostopu do informacij, zagotovljenih doma in na delovnem mestu. Če pa je sumljivo vedenje očitno (npr. Skupna gesla med uporabniki), bo naročnik izgubil vse plačane članarine in dostop bo prekinjen. Souporaba gesla se ne spodbuja, saj lahko kdor koli z uporabniškimi podatki za prijavo pridobi občutljive podatke o naročniku.

3. Plačilo, podaljšanje in preklic
Vse naročnine se zaračunajo kreditni kartici, ki jo navede naročnik. Stroški bodo prikazani na izpisku kreditne kartice pod imenom »INSAJDER SI, D.O.O.«, ki se lahko kadarkoli spremeni. Plačilo za naročnino zapade vnaprej in bo zaračunano naročniški kreditni kartici pred izbranim obdobjem. Obnovitev naročnine je avtomatična in se bo nadaljevala, dokler ne obvestite info@insajder.si, da preklicujete naročnino (če v roku 24 ur ne prejmete potrdila, prosimo, da ponovno pošljete svojo zahtevo). Upoštevajte, da za letna naročila NE vračamo sredstev po 14 dnevnem poizkusnem obdobju. Če želite preklicati obnovo naročnine moraste obvestiti INSAJDER SI, D.O.O. (preko zgornjega elektronskega naslova ali znotraj uporabniškega računa) najmanj 24 ur preden je vaš račun obnovljen. Odgovorni ste vedeti kdaj je datum podaljšanja, vendar se lahko kadarkoli pozanimate prek e-pošte, telefona ali vaše uporabniškem računu (“MOJ VIP RAČUN”).
OPOZORILO: Nobena posebna naročnina ali diskontirana naročnina, ki je opredeljena kot ponudba pod trenutno stopnjo naročnine, ne bo vračljiva v nobenem znesku po 14 dneh prijave.

INSAJDER SI, D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cen za naročnino kadarkoli po 30-dnevnem obvestilu naročnika. Sprememba naročniškega razmerja se uporablja za vse nadaljnje poravnave po 14-dnevnem odpovednem roku. Če podjetje, ki izdaja kreditno kartico, iz kakršnega koli razloga zavrne bremenitev, si

INSAJDER SI, D.O.O. pridržuje pravico, da prekine naročnino in vaš dostop do storitve INSAJDER VIP.

INSAJDER SI, D.O.O. si pridržuje pravico do zaračunavanja preko vaše kartice, ki so jo naročniki podali v prijavi. Če se rok veljavnosti kartice spremeni, vendar le datum poteka, si INSAJDER SI, D.O.O. pridržuje pravico, da datum podaljša na nov potek vašega kartice.

4. Preklic naročnine
Naročnik lahko prekliče pogodbo v pisni obliki (npr. s pismom, faksom, e-pošto) ali znotraj svojega uporabniškega računa (“MOJ VIP RAČUN”) brez navedbe razloga v vnaprej določenem dvotedenskem obdobju. Obdobje dveh tednov se začne s prejemom te politike v pisni obliki ali na stalni nosilec podatkov, vendar ne pred zaključkom zadevnega sporazuma, zagotovitvijo dogovora v pisni obliki ali njegove kopije in izpolnjevanjem naše obveznosti obveščanja. Obvestilo o odpovedi pravočasno pošlje stalnemu nosilcu podatkov (npr. Pismo, telefaks ali elektronska pošta), ki ustreza odpovednemu roku. V vseh primerih se obvestilo o preklicu pošlje na naslednji naslov:

INSAJDER SI, D.O.O.
KAMNOGORIŠKA CESTA 8
1000 LJUBLJANA
E-NASLOV: INFO@INSAJDER.SI

V primeru veljavneGA preklica je treba vrniti dvostransko prejete ugodnosti, kot tudi morebitne prihodnje koristi (npr. Obresti). V kolikor naročnik ne bo mogel v celoti ali delno vrniti prejetih ugodnosti ali bo vrnil ugodnosti v slabšem stanju, mora naročnik poravnati družbi za pomanjkljivo vrednost. To lahko vključuje nadaljevanje pogodbenih plačilnih obveznosti naročnika za čas pred preklicem. To velja tudi v primeru, da je uporabnik koristil ugodnosti, ki jih zagotavlja družba v skladu z njihovim določenim namenom. Naročnik se lahko izogne obveznosti, da Podjetju v takih primerih povrne nadomestilo, če ne koristi naročniške ponudbe, pri čemer se vzdrži slabitve njihove vrednosti pred iztekom obdobja preklica. Naročnik je dolžan plačati odškodnino v roku 30 dni po tem, ko pošlje obvestilo o preklicu. Te ostanejo v veljavi ob pošiljanju obvestila o preklicu.
Pravica do odstopa se izteče prezgodaj, če je bila pogodba na izrecno zahtevo stranke izvršena v celoti.

5. Izbira uporabniškega imena in gesla
Za dostop do INSAJDER VIP boste dobili uporabniško ime in geslo. Strinjate se, da nimate pravice prenesti, dodeliti ali dati uporabniškega imena ali gesla drugi osebi in da ste izključno odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega uporabniškega imena in gesla. Če menite, da vaši podatki niso več varni, se strinjate, da nemudoma obvestite INSAJDER SI, D.O.O. in spremenite svoje uporabniško ime in geslo.

6. Zastopstva in garancije
Vi zastopate in jamčite INSAJDER SI, D.O.O., da (a) ste starejši od osemnajst (18) let in imate pooblastilo in pooblastilo za sklenitev in izvajanje vaših obveznosti po tem sporazumu; (b) ravnate v skladu z vsemi pogoji tega sporazuma, vključno z, brez omejitve, Pogoji uporabe, ki so navedeni spodaj; in (c) ste posredovali točne in popolne podatke o registraciji in naročnini, vključno z vašim pravnim imenom, naslovom in telefonsko številko.

7. Pogoji uporabe

a. Strinjate se, da boste uporabili dostop, ki ga dobite od INSAJDER SI, D.O.O. in vsemi e-poštnimi sporočili, ki jih prejmete od INSAJDER SI, D.O.O., njegovih zastopnikov ali naročnikov, samo za vašo osebno in nekomercialno uporabo. Ne smete spreminjati, kopirati, razširjati, prenašati, prikazovati, reproducirati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljana dela, prenesti ali prodajati kakršne koli informacije ali material ali storitve, ki jih dobite od podjetja INSAJDER VIP ali e-poštnih sporočil, ki jih pošlje INSAJDER SI, D.O.O.

b. Potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s pogoji Izjave o omejitvi odgovornosti, objavljene na spletnem mestu INSAJDER VIP (ki je tukaj vključena kot sklicevanje), kot če bi jo tukaj navedli v celoti.

c. Strinjate se, da boste uporabili le dostop, odobren po tej pogodbi, za zakonite namene.

d. Soglašate, da nikomur čigar naročnina bo prekinjena, ne boste dovolili dostopa do spletnega mesta s svojim uporabniškim imenom in geslom, ali da svoje podatke posredujete z namenom dostopa do INSAJDER VIP.

e. Vsi materiali, prikazani ali izvedeni na INSAJDER VIP ali v e-poštnih sporočilih, ki jih pošlje INSAJDER SI, D.O.O. (vključno z besedilom, grafiko, novicami, fotografijami, slikami, ilustracijami, zvočnimi posnetki in video posnetki, »Vsebina«) so zaščiteni z avtorskimi pravicami in so v lasti ali pod nadzorom podjetja INSAJDER SI, D.O.O. ali ponudnikov vsebine tretjih oseb. Strinjate se, da boste upoštevali vsa obvestila o avtorskih pravicah, informacije in omejitve vsebovane v kateri koli vsebini dostopni prek storitve INSAJDER VIP. INSAJDER VIP je avtorsko zaščiten kot kolektivno delo in / ali kompilacija v skladu z zakoni EU o avtorskih pravicah, mednarodnimi konvencijami in drugimi zakoni o avtorskih pravicah. Ne smete spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, reproducirati (razen, kot je dovoljeno v tej pogodbi za uporabo storitev), ustvariti izvedena dela, ki temeljijo na INSAJDER VIP in distribuirajo, izvajajo, prikazujejo ali kako drugače izkoriščajo, katero koli vsebino, programsko opremo, materiale ali storitve v celoti ali deloma. Lahko prenesete ali kopirate vsebino in druge predmete, ki so prikazani na INSAJDER SI, D.O.O. ali jih distribuirajo samo za osebno uporabo, pod pogojem, da ohranjate vse avtorske in druge obvestila vsebovane v tej vsebini. V nobeni obliki ne smete shraniti pomembnega dela vsebine. Kopiranje ali shranjevanje katerekoli vsebine za osebno, nekomercialno uporabo je izrecno prepovedano brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani INSAJDER SI, D.O.O. ali imetnika avtorskih pravic, ki je opredeljen v obvestilu o avtorskih pravicah te vsebine.

f. Stran in elektronska sporočila, ki jih vzdržuje in distribuira družba INSAJDER SI, D.O.O., lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Povezana spletna mesta niso pod nadzorom INSAJDER SI, D.O.O. in INSAJDER SI, D.O.O. ni odgovorna za vsebino teh spletnih mest. Te povezave so na voljo samo kot primernost in vključitev povezave s strani INSAJDER SI, D.O.O. in ne pomenijo potrditve ali povezave s povezano spletno stranjo, izdelki ali storitvami tretjih oseb, razen če ni izrecno navedeno. INSAJDER SI, D.O.O. ni stranka v nobenem sporazumu ali transakciji, ki jo vnesete s tretjo stranjo do katere dostopate prek povezave. Odgovorni ste za branje in upoštevanje pogojev uporabe, izjave o zasebnosti in izjave o odgovornosti za katero koli povezano spletno mesto. Storitve spletnega trgovanja, do katerih lahko dostopate prek povezav na spletnem mestu INSAJDER VIP, so storitve, ki jih ponujajo neodvisne borznoposredniške družbe, ki so navedene v seznamu in zahtevajo, da z njimi odprete in vzdržujete borznoposredniški račun. INSAJDER SI, D.O.O. ne podpira ali priporoča storitev borznoposredniške družbe in pri tem se strinjate, da INSAJDER SI, D.O.O. ne odgovarja za škodo ali stroške, ki izhajajo iz vašega razmerja s katero koli borznoposredniško družbo.

g. Razumete, da lahko dele vsebine, pa tudi programska orodja in dele storitev, ki so na voljo na spletnem mestu zagotovijo ponudniki in dobavitelji tretjih oseb. Potrjujete, da niti INSAJDER SI, D.O.O. niti taki tretji ponudniki in dobavitelji ne zagotavljajo točnosti, popolnosti ali pravočasnosti takih informacij, zato se strinjate, da INSAJDER SI, D.O.O. in njegovi tretji ponudniki in dobavitelji ne bodo odgovorni za kakršno koli izgubo, ki jo lahko trpijo zaradi uporabe takšnih materialov ali zaradi kakršnih koli napak, izpustov ali zamud povezanih z njimi.

h. Naročnina na INSAJDER VIP je namenjena samo državljanom in prebivalcem Evropske unije, ki trenutno prebivajo tam. INSAJDER SI, D.O.O. ne zagovarja stališča, da so zagotovljene storitve primerne za druge geografske lokacije ali jurisdikcije. INSAJDER SI, D.O.O. si pridržuje pravico, da omeji razpoložljivost spletnega mesta in storitev katerikoli osebi, geografskem območju ali jurisdikciji. Ta sporazum je neveljaven, kadar je z zakonom prepovedan in pravico do dostopa do storitve INSAJDER VIP v takih pravnih redih prekliče. Prav tako se strinjate, da boste ravnali v skladu z lokalnimi zakoni ali predpisi, ki bi se lahko nanašali na vašo uporabo storitve INSAJDER VIP ali katera koli elektronska sporočila, poslana s strani. INSAJDER SI, D.O.O., vključno z vsemi zakoni, ki zahtevajo registracijo ali prijave z lokalnimi oblastmi in plačilo davkov.

8. Odškodnina
Povrnili boste škodo INSAJDER SI, D.O.O., njegovim lastnikom, hčerinskim podjetjem, podružnicam in zaposlenim, vključno s stroški in odvetniškimi honorarji, od (i) zahtevkov za odgovornost ali odgovornosti za kakršno koli uporabo ali zlorabo storitev, (ii) kakršen koli zahtevek ali zahtevo katere koli tretje osebe zaradi dostopa do strani, uporabe storitev, kršitve tega sporazuma s strani vas ali kršitve katere koli tretje osebe, ki uporablja vaše uporabniško ime in geslo INSAJDER VIP.
9. Odklonitev jamstev
Potrjujete, da so storitve in spletna mesta še vedno v razvoju in da so storitve, vsebina in katera koli programska oprema na osnovi “kot je”, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih.

10. Dostopnost
Strinjate se, da je občasno podjetje INSAJDER VIP zaradi katerega koli razloga nedostopno ali neuporabno, vključno z : (i) okvare opreme; (ii) periodični vzdrževalni postopki ali popravila, ki jih lahko INSAJDER SI, D.O.O. občasno opravi; ali (iii) vzroki na katereINSAJDER SI, D.O.O. ne more vplivati ali jih ni mogoče razumno predvideti. INSAJDER SI, D.O.O. lahko kadarkoli spremeni, začasno prekine ali prekine storitve, vključno z razpoložljivostjo katere koli funkcije, baze podatkov ali vsebine. INSAJDER SI, D.O.O. lahko določi tudi omejitve nekaterih funkcij in storitev ali omeji dostop do delov ali vseh storitev brez obvestila ali odgovornosti.

11. Prenehanje
INSAJDER SI, D.O.O. si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji prekine vašo naročnino ali omeji dostop do storitve INSAJDER VIP in vam povrne preostanek celotnih mesecev pri vaši naročnini. V primeru kršitve tega sporazuma s strani vas si INSAJDER SI, D.O.O. pridržuje pravico, da takoj prekine vaš dostop brez vračila.

12. Sprememba in dopolnitev
INSAJDER SI, D.O.O. si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni to pogodbo z objavo obvestila na spletni strani ali s pošiljanjem obvestila po elektronski pošti. Odgovorni ste za pregled in poznavanje takšnih sprememb. Vaša uporaba storitev po takšnem obvestilu pomeni, da ste sprejeli pogoje tega sporazuma tako kakor je bil spremenjen.

13. Arbitražni sporazum

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije, brez pravil mednarodnega zasebnega prava in postopka. Za reševanje morebitnih sporov med uporabniki in ponudnikom je pristojno stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

14. Razno

a. Zakon. Ta sporazum urejajo zakoni Republike Slovenije, ne glede na kolizije zakonov.

b. Odpoved in ločljivost. Neuspeh ali zamuda pri uveljavljanju kakršne koli pravice ali pravnega sredstva, ki ga podate družbi INSAJDER SI, D.O.O., pomeni odrekanje kakršne koli druge pravice ali pravnega sredstva ali njegovega prihodnjega izvajanja. Če je katera koli določba tega sporazuma ugotovljena kot neveljavna v skladu z veljavnim zakonom, se v tem obsegu šteje, da je izpuščena in ostane stanje v sporazumu izvršljivo.

c. Obe pogodbeni strani se strinjata, da je ta sporazum popolna in izključna izjava o medsebojnem razumevanju strank in nadomešča ter razveljavi vse prejšnje pisne in ustne dogovore, sporočila in druge dogovore v zvezi s predmetom tega sporazuma.

INSAJDER VIP je objavljena kot informativna storitev za naročnike in vključuje mnenja o nakupu, prodaji in hranjenju različnih vrednostnih papirjev. Informacije, ki jih dobi INSAJDER VIP, so pridobljene iz virov, za katere meni, da so zanesljivi, vendar niso zagotovljeni glede točnosti ali popolnosti. Naročniki INSAJDER VIP ali druge osebe, ki kupujejo, prodajajo ali imajo vrednostne papirje, morajo to storiti previdno in se posvetovati s svojim finančnim svetovalcem.

Avtorji vsebine INSAJDER VIP lahko kupujejo ali prodajajo vrednostne papirje, ki so predmet razkritja za namene naložbe ali trgovanja, ne da bi razkrili vse posle. INSAAJDER VIP in njegovi avtorji, lastniki in zastopniki niso odgovorni za morebitne izgube ali škodo, denarne ali druge, ki izhajajo iz vsebine INSAJDER VIP. Vrednostni papirji o katerih razpravlja INSAJDER VIP, je treba šteti za špekulativne in vsebujejo visoko stopnjo nestanovitnosti in tveganja.

Informacije, ki jih vsebuje INSAJDER VIP, so na voljo za splošne informativne namene kot ugodnost za naročnike podjetja INSAJDER VIP. Materiali niso nadomestilo za pridobitev strokovnega mnenja od kvalificirane osebe, podjetja ali družbe. Za bolj popolne in aktualne informacije se posvetujte s strokovnim svetovalcem.

INSAJDER SI, D.O.O. ne daje nobenih navedb ali jamstev o točnosti ali popolnosti informacij na tej spletni strani. Vse povezave, ki se ponujajo drugim spletnim mestom za strežnike, so na voljo kot priročno in nikakor ne pomenijo, da INSAJDER SI, D.O.O. podpira, sponzorira, promovira ali je povezana z lastniki ali udeleženci teh spletnih mest oziroma podpira vse vsebovane informacije na teh mestih, razen če ni izrecno navedeno. Vendar lahko INSAJDER SI, D.O.O. prejme odškodnino s strežniških spletnih mest, ki so na voljo prek povezav. INSAJDER SI, D.O.O. je lastnik avtorskih pravic za vsa besedila in grafike na tej spletni strani, razen če ni drugače navedeno. Blagovne znamke in storitvene znamke drugih strank, ki se lahko tukaj sklicujejo, so last njihovih lastnikov. Kopijo podatkov, ki jih vsebuje tukaj, lahko natisnete samo za osebno uporabo, vendar ne smete reproducirati ali razširjati besedila ali grafike ali kopirati podatke na svojem strežniku ali povezati to spletno mesto brez predhodnega pisnega dovoljenja INSAJDER SI, D.O.O.. Dovoljenje za uporabo in razmnoževanje dokumentov in z njimi povezanih grafik, ki so na voljo na tej spletni strani, je dovoljeno pod pogojem da: (1) je spodaj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah prikazano v vseh izvodih in da se pojavita tako avtorsko in to obvestilo o dovoljenju; (2) uporaba in razmnoževanje dokumentov in z njimi povezanih grafik, ki so na voljo na tej spletni strani, so omejene na osebno nekomercialno uporabo; (3) noben dokument ali povezana grafika, vključno z logotipi, ki je na voljo na tej spletni strani ni spremenjena; in (4) nobena grafika, vključno z logotipi, ki je na voljo na tej spletni strani, ni uporabljena ločeno od spremnega besedila. Uporaba ali reprodukcija za kateri koli drug namen je izrecno prepovedana z zakonom in lahko povzroči civilne in kazenske sankcije. Kršitelji bodo preganjani v največji možni meri.

RAZEN V ZGORAJ OMENJENIH PRIMERIH, JE VSAKRŠNA REDISTRIBUCIJA spletne strani INSAJDER VIP, brez pisnega dovoljenja INSAJDER SI, D.O.O., STROGO PREPOVEDANO. Kopiranje in / ali elektronski prenos spletne strani ali vsebine INSAJDER VIP je kršitev zakona o avtorskih pravicah.

Zadnjič posodobljeno: 03.07.2019