Splošni pogoji za dostop do naročniških strani z individualno podporo pri vodenju delniškega portfelja

1. člen
Podatki o podjetju:

Podjetje: INSAJDER SI, poslovno svetovanje, d.o.o.
Sedež: Kamnogoriška cesta 8, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 58875727
Matična številka: 6786782
TRR: IBAN SI56 2900 0005 1492 986 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.)
Elektronska pošta: info@insajder.si
Spletna stran: www.insajder.si
Ustanovitelji:
Jernej Lukman, Jure Rabič, Zoran Akšamović

2. člen

Stranka s sprejetjem splošnih pogojev vstopa v pogodbeno razmerje s podjetjem INSAJDER SI, poslovno svetovanje, d.o.o.

3. člen

Dostop do naročniških strani je storitev, preko katere naročnikom posredujemo celoten vpogled v analize in mnenja analitikov izvajalca glede finančnih trgov in geopolitičnega dogajanja.

4. člen

Za morebitne izgube, do katerih bi lahko prišlo v obdobju pogodbenega razmerja na strankinem borznoposredniškem računu, stranka v celoti odgovarja sama. Družba INSAJDER SI, poslovno svetovanje, d.o.o. in njeni svetovalcu prav tako ne prevzemajo odgovornosti v primeru izrednih dogodkov, zaradi katerih bi lahko stranka trajno ali začasno izgubila dostop do svojih sredstev na borznoposredniškem računu (vojna, nemiri, stavke, teroristični napadi, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti, namerna goljufija tretje stranke ipd.).

5. člen

Stranka s sprejetjem splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjena s priporočilom družbe INSAJDER SI, poslovno svetovanje, d.o.o. in njenih svetovalcev glede razpršitve sredstev v delniškem portfelju. Družba INSAJDER SI, poslovno svetovanje, d.o.o. priporoča, da stranka ne nameni več kot 30% likvidnih sredstev za namene špekuliranja na delniških trgih. Stranka s sprejetjem splošnih pogojev prav tako potrjuje, da sredstev, s katerimi bo špekulirala, ne bo nujno potrebovala v naslednjih treh letih in izguba katerih ne bi resno ogrozila njene eksistence.

6. člen

Plačilo storitve se izvede po predračunu prejetem po izpolnitvi elektronske naročilnice. Ko je plačilo vidno preko sistema elektronskega bančništva podjetja, stranka prejme uporabniško ime in geslo za dostop do naročniških strani Reklamacija storitve ni možna, prav tako ni možno vračilo plačila zaradi narave podatkov na zasebni strani. Vračilo plačila je možno samo v primeru, če stranka še ni prejela uporabniškega imena in gesla za dostop do naročniških strani na elektronski naslov.

7. člen

Podaljšanje pogodbenega razmerja

S plačilom predračuna ob podaljšanju pogodbenega razmerja, stranka sprejema splošne pogoje, ki jih lahko ob vsakokratnem podaljšanju natisne in shrani kot dokazilo veljavnosti.

8. člen

Naročnik dostopa do naročniških strani ne sme odtujiti, zastaviti ali ga dati v najem oz. uporabo tretji osebi. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine za vsebine, ki jih je opravil izvajalec, ves čas trajanja naročniškega razmerja in po prenehanju ostanejo izvajalcu storitve.

9. člen

Vsako kopiranje, razmnoževanje ali deljenje podatkov, vsebin ali materialov, ki so avtorsko delo analitikov izvajalca in del vsebine naročniških strani, je brez izrecnega pisnega dovoljenja izvajalca strogo prepovedano.

10. člen

Zagotavljamo, da bomo vse podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

11. člen

Trajanje pogodbenega razmerja je 365 dni od datuma plačila. Naročnina se ne obnavlja samodejno.

12. člen

S podpisom splošnih pogojev ali plačilom predračuna za opravljanje storitve stranka potrjuje, da je sprejela splošne pogoje in da se z njimi strinja.

Ljubljana, 15.marec 2017