Za boljše razumevanje in lažje načrtovanje vaših finančnih investicij, smo razvili spletni kalkulator, ki vam omogoča informativni izračun obresti po obrestno-obrestnem računu.

To preprosto, a učinkovito orodje vam omogoča, da vnesete začetni znesek investicije, obrestno mero in trajanje investicije, nato pa izračuna končni znesek vaše investicije ob upoštevanju obrestno-obrestnega računa.

Obrestno-obrestni račun je koncept, pri katerem se obresti, zaslužene v določenem časovnem obdobju, dodajo k osnovnemu znesku in nato v naslednjem obdobju obrestujejo. To pomeni, da zaslužite obresti na svoje obresti, kar vodi do hitrejše rasti vašega premoženja.

Ne glede na to, ali načrtujete dolgoročno investicijo ali pa samo iščete hiter pregled možnih donosov, vam naš spletni kalkulator za informativni izračun obresti omogoča, da ste vedno korak pred svojimi finančnimi cilji. Vabimo vas, da preizkusite naš spletni kalkulator in si pridobite jasnejšo sliko o prihodnosti vaših investicij.

Začetni znesek
Dodatni prispevek
Pogostost prispevka
Pričakovana stopnja donosa
Leta za rast

Ta naložba bo vredna -
Leto Začetni znesek Letni prispevek Skupni prispevek Zaslužene obresti Skupne zaslužene obresti Končno stanje